Informacije: +381 (0)13 2310 780

Dom "Zbrinjavanje" - mapa i kontakt podaci


Dom za lica sa oštećenim vidom „ZBRINjAVANjE“


Adresa: Pančevo, ul. Bavaništanski put 396
Tel/faks: 013/2310-780, 013/2320-996
Web: www.domslepih.rs
E-mail: domzalicapan@open.telekom.rs
Žiro račun: 840-26667-55
PIB: 101053708
Matični broj: 08006601Direktor Doma

Dragana Kuprešanin

Telefon / faks:
013 / 2310 - 780, 013 / 2320 - 996

E-mail:
domzalicapan@open.telekom.rs

Socijalni radnik Doma

Marina Vladisavljević

Telefon / faks:
013 / 2310 - 780, 013 / 2320 - 996

E-mail:
marina.vladisavljevic.ds@gmail.com

Pravnik Doma

Haljilj Haljilji

Telefon / faks:
013 / 2310 - 780, 013 /

E-mail:
haljilj.haljilji@gmail.com

Izrada i održavanje internet sajtova: ARTerEgo.rs