Informacije: +381 (0)13 2310 780

Dom za lica sa oštećenim vidom „Zbrinjavanje“

Dom za lica sa oštećenim vidom „Zbrinjavanje“ je ustanova socijalne zaštite. Namenjena je licima sa oštećenim vidom i jedina je takva ustanova u Srbiji.

U Ustanovi je zaposleno 47 radnika, raspoređeno u sledećim službama:

 • služba socijalnog rada
 • služba zdravstvene zaštite
 • služba ishrane-kuhinja
 • služba računovodstva
 • služba za opšte i zajedničke poslove
 • prateće službe

Ustanova ima organizovan domski smeštaj, ishranu i preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu. Stručni socijalni rad u Domu organizovan je kroz individualni i grupni rad sa korisnicima Doma, zalaganjem socijalnog radnika, tiflopedagoga radnog terapeuta.

U Domu se organizuju priredbe, radionice, koncerti, i posete. Korisnici organizovano posećuju kulturne manifestacije: muzejske izložbe koje su namenjene slabovidim osobama, pozorišne predstave, koncerte... Organizuju se posete drugim domovima, izleti, obilasci drugih gradova i raznih znamenitosti.

Krsna slava i zaštitnik Doma slepih je Sv. Luka, apostol koji je živeo u I veku naše ere. Bavio se medicinom, filozofijom i crkvenim slikarstvom. Lečio je i zbrinjavao slepe.


Finansiranje Doma

Dom se najvećim delom finansira iz budžeta Ministarstva za socijalna pitanja Republike Srbije, a manjim delom od bližih srodnika, donacijom dobrotvora i nevladinih organizacija.Planovi za budućnost

 • Obezbeđenje prostora za radno i sportsko-rekreativnu aktivnost - staza za slepe za šetnju
 • Proširenje kapaciteta za povećanje sopstvene ekonomije
 • Proširenje prostora za pranje veša, kao i magacinskog prostora
 • Iskorišćenje postojećeg objekta ASB-a za smeštaj korisnika - ugradnja lifta
 • Proširenje usluga - dnevni boravak za lica sa oštećenim vidom na nivou Grada


Izrada i održavanje internet sajtova: ARTerEgo.rs