Informacije: +381 (0)13 2310 780

Usluge koje Dom pruža korisnicima u institucionalnoj zaštitiUsluge smeštaja

1

Dom za lica sa ostećenim vidom „Zbrinjavanje“ vrši institucionalnu zaštitu slepih i slabovidih, odraslih i starih lica, sa kapacitetom domskog smeštaja blizu 120 korisnika. U Domu obezbeđujemo viskok standard usluga iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.Stručni socijalni rad

2

Stručni socijalni rad - podrazumeva pomoć korisniku u integrisanju, prilagođavanju novim uslovima života u Domu i socijalnu brigu o korisnicima (pomoć u ostvarivanju socijalne i pravne sigurnosti), očuvanje i podsticanje kontakata sa porodicom, praćenje promena zdravstvenog stanja ili ponašanja usled nesigurnosti, odbačenosti, straha ili usamljenosti.
U okviru stručnog rada naše Ustanove na raspolaganju se nalaze: socijalni radnik, radni terapeut, tiflopedagog, uz pružanje pravne podrške pravnika Doma.

Zdravstvena zaštita

3

Zdravstvena zaštita - pruža se korisniku na nivou primarne zdravstvene zaštite. To podrazumeva usluge prevencije, lečenja i nege. Prilikom prijema vrše se sistematski pregledi i otvaraju novi zdravstveni kartoni, određuje se terapija, utvrđuje se potreba za specijalističkim pregledima, propisuje se i vrsta ishrane. Medicinska nega i lečenje je na raspolaganju našim korisnicima svih 24 časova.
U okviru medicinske službe naše Ustanove svakodevno se na raspolaganju nalaze: domski lekar svakim radnim danom, medicinske sestre 24 časa, negovateljski kadar 24 časa.
Radno-okupaciona terapija i kulturno-zabavne aktivnosti

4

Radno-okupaciona terapija i kulturno-zabavne aktivnosti - podrazumevaju učešće u različitim vidovima radnih i kulturno-zabavnih aktivnosti u skladu sa željama i interesovanjima korisnika. Aktivnosti su organizovane radi održavanja radnog ritma i vitalnosti i boljeg međusobnog upoznavanja. Različite aktivnosti odvijaju se kroz rad sekcija: muzičke, literarne, sekcije za ručne radove, rekreativno-zabavne, redovno održavanje kvizova znanja i dr.

Ishrana

5

Ishrana: standardna ishrana obuhvata 3 dnevna obroka, a planirana je prema zdravstvenom stanju korisnika. Dijabetična dijetoterapija predstavlja planiranje ishrane po potrebi u vidu 5 obroka, sastavljenih od odgovarajućih namirnica. Komisija za ishranu - u planiranju mesečnih jelovnika Ustanove učestvuje: glavna kuvarica, glavna sestra, socijalni radnik i predstavnici korisnika u Domu. Oni svojim predlozima, primedbama i pohvalama doprinose da se usklade nutritivne potrebe i želje korisnika, kako bi obroci bili kvantitativno i kvalitativno uravnoteženi poštujući princip zdrave ishrane. Uz primenu HACCP: (Hazard - Analysis and – Critical - Control - Points).
Izrada i održavanje internet sajtova: ARTerEgo.rs